TỰ ĐỘNG HOÁ MỌI Ý TƯỞNG KINH DOANH CHỈ TRONG VÀI PHÚT

NỀN TẢNG LOW-CODE GIÚP TỰ ĐỘNGN HOÁ QUY TRÌNH VÀ CRM

Các giải pháp, ứng dụng và templates
sẵn sàng sử dụng để mở rộng chức năng
giúp tăng năng suất
Tìm hiểu thêm
 • Сreatio là Đơn vị dẫn đầu được bình chọn bởi Gartner Magic Quadrant dành cho Sales Force Automation (2020).

 • Creatio là Đơn vị dẫn đầu được bình chọn bởi Gartner Magic Quadrant trong hạng mục CRM Lead Management (2020)

 • Creatio được xướng tên bởi Gartner Magic Quadrant trong hạng mục CRM Customer Engagement Center (2020)

 • Creatio được xướng tên bởi Gartner Magic Quadrant trong hạng mục Các nền tảng ứng dụng low-code cho doanh nghiệp (2020)

 • Creatio được xướng tên bởi Gartner Magic Quadrant là một trong Intelligent Business Process Management Suites (2019)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Tự động hoá quy trình Wide Deployments, Q1 (2019)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Giải pháp dịch vụ khách hàng, Q2 (2019)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Mạng lưới CRM, Q4 (2018)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Nền tảng Tự động hoá B2B Marketing, Q4 (2018)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Cloud-Based Dynamic Case Management, Q1 (2018)

 • Creatio là Đơn vị hoạt động hiệu quả được bình chọn bởi The Forrester Wave™: Giải pháp tự động hoá bán hàng, Q2 (2017)

 • Creatio được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong hạng mục LCAP Technology Value Matrix 2020 bởi Nucleus Research.

 • Creatio được công nhận là Đơn vị dẫn đầu trong hạng mục CRM Technology Value Matrix 2020 bởi Nucleus Research.

 • Creatio là Đơn vị dẫn đầu được bình chọn bởi Grid Report là một trong Business Process Management, Fall 2020 bởi G2.

 • Creatio là đơn vị chiến thắng giải thưởng CRM Watchlist 2020 dẫn dắt bởi Paul Greenberg, một trong những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực CRM.

 • Creatio là đơn vị thắng cuộc trong giải thưởng 5-Star Partner Program bởi CRN Magazine trong 3 năm liên tiếp (2020).

 • Creatio là đơn vị chiến thắng giải thưởng People’s Choice Stevie® Award trong hạng mục những sản phẩm mới được yêu thích nhất trong trong giải thưởng Annual American Business Awards® lần thứ 18 (2020).

 • Creatio được ghi nhận là Đơn vị dẫn đầu trong 3 hạng mục của giải thưởng CRM Market Leader Awards 2019 - Enterprise CRM, CRM cho doanh nghiệp vừa và Tự động hoá lực lượng bán hàng

 • Creatio chiến thắng giải thưởng Gold Stevie Award trong hạng mục giải pháp Tự động hoá quy trình làm việc trong giải thưởng thường niên American Business Awards lần thứ 17. (2019).

 • Creatio là Đơn vị dẫn đầu thị trường trong Báo cáo về các nền tảng low-code hướng tới khách hàng năm 2020.

 • Creatio là giải pháp quản lý quy trình kinh doanh số 1 được bình chọn bởi FinancesOnline trong 2 năm liên tiếp (2019).

Creatio dẫn đầu xu hướng
low-code BPM và CRM

Creatio superpowers

BPM Engine
để thay đổi quy trình
nhanh hơn
Nền tảng low-code
giúp mọi người có thể
trở thành Developer
Nền tảng CRM thống nhất
giúp căn chỉnh các hoạt động sales, marketing và dịch vụ khách hàng
Thiết kế quy trình — dễ dàng và tạo ra kết quả vượt trội
Đăng ký ngay!
Privacy Settings
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users' interests. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings".
We use third-party website tracking technologies to provide and continually improve our services, and to display advertisements according to users’ interests.
Essential
Always active
on off
These cookies are required to enable core functions of the website such as security, authorization, currency preferences etc.
Marketing
on off
These cookies are used to provide communications services and relevant to your interests ads.
Analytics
on off
These cookies enable us to analyze the use of the website in order to measure and improve performance. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.