Lựa chọn phiên bản Portal Creatio

để hợp tác hiệu quả với khách hàng, đối tác và nhân viên bằng cách sử dụng nền tảng low-code duy nhất
Self-Service Portal
Tận dụng Cổng thông tin để quản lý các tình huống và cung cấp cho khách hàng các công cụ tự phục vụ.
$00£0AU$0
Miễn phí, số lượng người dùng có hạn*
Customer Portal
Cổng thông tin tương tác và cung cấp dịch vụ cho khách hàng và nhân viên
$66£5AU$9¥875
theo người dùng/tháng*
Partner Portal
Cổng thông tin tất cả trong một để quản lý mối quan hệ đối tác (PRM)
Theo yêu cầu

Dung lượng của portal

Self-Service Portal
Customer Portal
Partner Portal
Quản lý tình huống
Quản lý kho tài liệu
Các công cụ phân tích được cấu hình sẵn
Mạng lưới xã hội của doanh nghiệp
từ bình luận
đến đối tượng
3 phần tuỳ chỉnh*
Quản lý khách hàng tiềm năng
Quản lý cơ hội bán hàng tiềm năng
Quản lý đơn hàng
Quản lý sản phẩm và danh sách
Công cụ Quản lý mối quan hệ với đối tác PRM
Hoạt động marketing
Yêu cầu cho sản phẩm tài chính
chỉ có trong dòng sản phẩm
Financial Services Creatio
Self-Service Portal
Quản lý tình huống
Quản lý kho tài liệu
Các công cụ phân tích được cấu hình sẵn
Mạng lưới xã hội của doanh nghiệp (từ bình luận đến đối tượng)
Customer Portal
Quản lý tình huống
Quản lý kho tài liệu
Các công cụ phân tích được cấu hình sẵn
Mạng lưới xã hội của doanh nghiệp (từ bình luận đến đối tượng)
3 phần tuỳ chỉnh*
Yêu cầu cho sản phẩm tài chính (chỉ có trong dòng sản phẩm Financial Services Creatio)
Partner Portal
Quản lý tình huống
Quản lý kho tài liệu
Các công cụ phân tích được cấu hình sẵn
Mạng lưới xã hội của doanh nghiệp (từ bình luận đến đối tượng)
3 phần tuỳ chỉnh*
Quản lý khách hàng tiềm năng
Quản lý cơ hội bán hàng tiềm năng
Quản lý đơn hàng
Quản lý sản phẩm và danh sách
Công cụ Quản lý mối quan hệ với đối tác PRM
Hoạt động marketing

Khả năng tương thích của portal

Sử dụng Portal Creatio yêu cầu đăng ký một trong những sản phẩm cơ bản của Creatio
Self-Service Portal
Customer Portal
Partner Portal
STUDIO CREATIO
SALES CREATIO
SERVICE CREATIO
MARKETING CREATIO
FINANCIAL SERVICES CREATIO
Self-Service Portal
SERVICE CREATIO
FINANCIAL SERVICES CREATIO
Customer Portal
STUDIO CREATIO
SALES CREATIO
SERVICE CREATIO
MARKETING CREATIO
FINANCIAL SERVICES CREATIO
Partner Portal
SALES CREATIO

Đánh giá khả năng
của Portal Creatio

*Thông tin thêm
 1. Portal Creatio là một phần của nền tagnr Creatio và có sẵn triển khai với 2 lựa chọn: Đăng ký Cloud và On-site. Để làm việc với Portal Creatio, bạn cần đăng ký ít nhất một trong những sản phẩm cơ bản của Creatio.
 2. Giá của Portal Creatio (tất cả các loại giấy phép) được chỉ định cho việc sử dụng phần mềm hàng tháng (bao gồm bảo trì kỹ thuật cơ bản và cập nhật lên phiên bản mới).
 3. Giá hiển thị không bao gồm thuế và phí (chẳng hạn như VAT) theo quy định của pháp luật.
 4. Khối lượng mua hàng năm tối thiểu cho mỗi khách hàng là $5,000, bao gồm chi phí đăng ký (các) sản phẩm Creatio hoặc / và chi phí của bất kỳ giải pháp Marketplace trên đám mây hoặc tại chỗ nào.
 5. Thời hạn hợp đồng tối thiểu là một năm.
 6. Chi phí triển khai Portal Creatio (tất cả các loại giấy phép) được tính riêng.
 1. Thanh toán được thực hiện bằng USD:
  • Portal Creatio Cloud/ On-site, phiên bản tự phục vụ ー $0 người dùng/năm. Số lượng người dùng cổng thông tin miễn phí cho phiên bản Cổng thông tin tự phục vụ không được vượt quá 10.000 và không được vượt quá số lượng người dùng của một sản phẩm Creatio cơ bản quá 100 lần.
  • Portal Creatio Cloud/ On-site, phiên bản khách hàng ー $70 người dùng/năm;
  • Portal Creatio Cloud/ On-site, phiên bản đối tác ー chi phí giấy phép sản phẩm 1 người dùng/năm được cung cấp theo yêu cầu cá nhân.
 2. Người dùng cổng thông tin được giới hạn ở 1.000 lệnh gọi API* cho các đối tượng được cấp phép.
 3. Các phần bổ sung: khả năng tạo 3 (ba) phần tùy chỉnh cho người dùng cổng thông tin của bạn. Phần tùy chỉnh là một phần mới được tạo thêm trong hệ thống. Các phần này không kế thừa các khả năng chức năng của các phần cơ bản.
Dịch vụ bổ sung của trung tâm dữ liệu
Tự động dỡ cơ sở dữ liệu (sao lưu)

Tệp mà khách hàng có thể tải xuống độc lập qua FTP. Dịch vụ này có giá $800 đô la/năm. Áp dụng phí bổ sung cho dung lượng lưu trữ.

Trang web để phát triển

hiên bản hệ thống bổ sung, được sử dụng để phát triển và thử nghiệm. Khi mua đăng ký cho hơn 20 người dùng, một phiên bản hệ thống bổ sung có thể được cung cấp bổ sung cho 2 người dùng. Khi mua đăng ký cho ít hơn 20 người dùng, một phiên bản hệ thống bổ sung được cung cấp theo bảng giá của sản phẩm đã chọn. Có một khoản phí bổ sung cho dung lượng lưu trữ.

Phát triển On-site

Phát triển hệ thống và thử nghiệm trên máy chủ của chính công ty. Khi mua đăng ký cho hơn 20 người dùng, 2 đăng ký sẽ được miễn phí. Khi đăng ký cho ít hơn 20 người dùng hoặc thêm nhiều người dùng khác, giá dịch vụ bằng với giá đăng ký cho sản phẩm.

Triển khai trên các máy chủ chuyên dụng

Khả năng triển khai hệ thống trên các máy chủ chuyên dụng nơi hệ thống của các công ty khác không được lưu trữ. Nó cho phép cấu hình và tùy chỉnh hệ thống linh hoạt hơn hệ thống vận hành, phần mềm, ứng dụng và DBMS servers. Gợi ý cho các tổ chức có một trong các yêu cầu sau đây:

 • Tích hợp nhiều tài nguyên, cải tiến dự án.
 • Tăng mức độ bảo mật.
 • Nhu cầu cấu hình hệ điều hành linh hoạt hơn và cài đặt phần mềm bổ sung trên máy chủ ứng dụng và DBMS.
 • Duy trì mức hiệu suất cao đáng kể và loại trừ tác động của các trường hợp hệ thống khác.
 • Yêu cầu cửa sổ bảo trì tùy chỉn.

Việc triển khai trên các máy chủ chuyên dụng được cung cấp trên cơ sở cá nhân tùy thuộc vào các tài nguyên được yêu cầu.

* Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng USD theo tỷ giá của European Central Bank và / hoặc Bank of England và / hoặc The Reserve Bank tại Úc vào thời hạn hanh toán